Vissza a nyitólapra
Magyar Vendéglátók Ipartestülete 1991 óta

Vendéglátás GHP munkacsoport

2012. február 6-i ülésén elkészítetette az útmutató végleges anyagát, amely az alábbiakban megtekinthető.

Az élelmiszerjog, ezen belül az élelmiszer-biztonság megteremtését célzó szabályozások elsődleges feladata az emberi élet és egészség magas szintű védelme. A két alappillére, az Európai Parlament és a Tanács „az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról” szóló 178/2002/EKrendelet és az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszer-higiéniáról.

Az uniós rendeletek általános megfogalmazásúak, keret szabályokat állapítanak meg, és csak az elérendő célt – jelen esetben az élelmiszer-biztonság garantálását, a fogyasztók egészségének védelmét – illetve a fő követelményeket határozzák meg. Szükség van tehát az élelmiszeripari vállalkozók számára olyan gyakorlati iránymutatásra, amely segítséget ad a biztonságos élelmiszer előállításához, a kockázattal arányos mértékű szabályozással.

Mindezek megvalósulását a HACCP elveken alapuló élelmiszerbiztonsági programok és eljárások (852/2004/EK) segítik. A HACCP rendszerek a Jó Higiéniai Gyakorlatra épülnek (Good Hygiene Practice, a továbbiakban: GHP), amely a legalapvetőbb feltételeket és szabályokat tartalmazza. A 852/2004/EK rendelet megfogalmazza, hogy „a helyes gyakorlatról szóló útmutatókkal kell ösztönözni a megfelelő higiéniai gyakorlat alkalmazását”. Ezt a célt szolgálják a szakáganként kidolgozott Nemzeti Útmutatók, amelyekben megjelennek a konkrét szabályozások.

Az útmutató elkészítésére még 2008-ban megalakult egy munkacsoport, amelynek tagjai társadalmi munkában dolgoznak, és képviselik a szakmai civil szervezeteket. A közelmúltban megjelent 62/2011 (VI.30.) VM rendelet kapcsán a munkacsoport elkészítette a mellékelt munkatervét, amely alapján dolgozik. A munkaterv szerint egy-egy témának szakmai szervezetekből és a hatóság képviselőiből is van felelőse.

Célunk, hogy a vendéglátás Jó Higiéniai Útmutató (GHP) a szükséges követelményeket kivitelezhető, a mindennapi életben alkalmazható formában tartalmazza, vegye figyelembe a nemzeti szokásokat, technológiákat és nemzeti sajátosságokat.  

Célunk továbbá, hogy a vendéglátás Jó Higiéniai Gyakorlat Útmutató (GHP) a szakma által elfogadott, megvalósítható, ugyanakkor a mai higiéniai elvárásoknak is megfelelő, az élelmiszer-biztonságot szavatoló szabályozásokat tartalmazza az étkeztetés és vendéglátás, a vendéglátóipar számára.

A bal oldalon az adott fejezetekhez kapcsolódó jogszabályokból idézett szövegrészek, azaz a jogszabályban előírtak találhatók, azokon változtatni ebben a munkafolyamatban nem lehet. A jobb oldalon találhatók a munkacsoportban kidogozott szöveg tervezetek, amelyek alakíthatók. Ezekhez várjuk a vendéglátó szakma javaslatait, amelyet kérünk szövegszerűen, az útmutatóba beemelhető fogalmazásban megtenni.

2011.09.12.

Vendéglátás GHP munkacsoport nevében:
Zoltai Anna

(Forrás: www.mgszh.gov.hu)

Az útmutató megtekintése.

Partnereink Maresz25Turizmus.comPartner - vendéglátás logóTrade Magazin
Copyright MVI • Magyar Vendéglátók Ipartestülete • Cím: Bp. 1138 Párkány utca 46. • Tel./Fax: +36 20 500 65 77 • Email: info@mvi.hu , monika.feher@mvi.hu • Adatkezelési Tájékoztató