Vissza a nyitólapra
Magyar Vendéglátók Ipartestülete 1991 óta
TOP-Teríték1
Regisztrációs lap új MVI tagsághoz Ha még nem tagja az MVI-nek, akkor itt tudja
letölteni a csatlakozáshoz szükséges adatlapot.
Ha még nem döntötte el, hogy regisztráljon-e a
tagságra, kattintson ide.
MVI a Facebookon MVI a YouTube-on
Üdvözöljük a Magyar Vendéglátók Ipartestületének hivatalos honlapján!
 
székhely: 1138 Budapest, Párkány utca 46. fszt. 3.
iroda és levelezési cím: 1039 Budapest, Piroska utca 2.
e-mail: info@mvi.hu
tel.:  0620/500-6577
www.facebook.com/vendeglatok
 
logo uj

FELHÍVÁS GUNDEL KÁROLY DÍJRA VALÓ JELÖLÉSRE 2020.

Felhívás                                                   TOVÁBB

Gundel-díj adományozási szabályzat      TOVÁBB

Adatlap a jelöléshez                                 TOVÁBB

 


Az MVI megtartotta éves közgyűlését

2020. aug. 5-én sikeresen lezajlott az MVI közgyűlése.

A jelenlévő tagok egyhangúlag elfogadták a 2019. évi elnöki és pénzügyi beszámolót. Ez utóbbit a Felügyelő Bizottság 3 tagja felülvizsgálta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Szintén egyöntetűen elfogadta a közgyűlés a 2020. évi költségvetési- és cselekvési tervet is.

A 2020. évi cselekvési terv főbb pillérei:

  • a koronavírus-járvány okozta negatív gazdasági hatások enyhítését célzó javaslatok megfogalmazása, illetve ezzel összefüggésben a vendéglátó vállalkozások szakmai támogatása
  • az ÁFA-szabályozás egyszerűsítése és a reprezentációt terhelő adók jelentős csökkentése – együttműködve a kormányzattal és az MTÜ-vel
  • a borravalóval és a felszolgálási díjjal kapcsolatos jogszabályi változások tisztázása, valamint az MVI és a NAV közötti tárgyalások folytatása
  • az MTÜ-vel való együttműködés a vendéglátás-fejlesztési stratégia kidolgozásában, az NTAK-hoz való csatlakozásban és a vendéglátóhelyek minősítésében, valamint egyéb témákban (pl. Íztérkép összeállítása, deregulációs javaslatok megfogalmazása, Kajla program, SZÉP kártya elfogadóhelyek népszerűsítése)
  • az MVI továbbra is támogatja az MKIK turizmus-vendéglátás Ágazati Készségtanácsának munkáját, valamint részt vesz szakmai konferenciákon, versenyeken, illetve támogatja is azokat (pl. Chaine szakácsverseny, Közétkeztetési szakácsverseny, Gundel iskola versenye, Cukrász Ipartestület versenye)
  • VIMOSZ-MVI konzorciumban az atipikus foglalkoztatás elősegítését célzó GINOP-projekt megkezdése (amennyiben a pályázatot megnyerjük), valamint a Gundel mentorprogram továbbvitele a megvalósítás felé

A közgyűlés döntött a Gundel Károly-díjra való meghirdetéséről is, melyre aug.10. -szept. 11-ig lehet mad küldeni a jelölésket. A jelölés felhívása itt a honlapon is olvasható aug. 10-től. 

közgy2020

Tájékoztatás sör, üdítőital, ásványvíz értékesítésére vonatkozóan

Megjelent a Magyar Közlönyben a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény, amelyben szerepel többek között az elektronikus fizetés lehetőségének biztosítása 2021. január 1-jétől, a sörre, üdítőitalra és ásványvízre vonatkozó értékesítés szabályai, valamint a KATA-s szigorítások is.

A törvény hatálybalépését megelőzően az italok értékesítésére megkötött, az új szabályozásba ütköző kizárólagos szerződések 2021. augusztus 1-jén hatályukat vesztik.

Az italt árusító vendéglátó üzlet köteles a sör – kivéve csapon értékesített sör –, üdítőital és természetes ásványvíz értékesítése esetén terméktípusonként legalább két különböző gyártó termékeinek értékesítését biztosítani.

A kizárólagos szerződéssel rendelkező vendéglátóhelyeknek 2021. augusztus 1-jétől, az azzal nem rendelkezőknek pedig 2020. szeptember 1-jétől kell alkalmazni ezt a szabályt.

A részletszabályok a "tovább" gombra kattintva olvashatók: TOVÁBB

A sör törvény változásai a "tovább" gombra kattintva olvashatók: TOVÁBB


Az MVI aktualizálta a borravaló és a felszolgálási díj kezeléséről szóló tájékoztatóját

A MVI fontosnak tartja, hogy az érdekképviseleti tevékenység mellett szakmai tájékoztató anyagokkal, állásfoglalásokkal is segítse a vendéglátó vállalkozások munkáját, illetve azok jogszabálykövető magatartását.

Az új társadalombiztosítási törvényhez kapcsolódó járulékszabályokra figyelemmel, az MVI aktualizálta a borravaló és a felszolgálási díj kezeléséről korábban készített tájékoztató anyagát. A hatályos szabályozás szerint a felszolgálási díj 2020. július 1-től járulékalapot képező jövedelemnek minősül, amely után már nem a foglalkoztató fizet – a foglalkoztatott helyett – 15%-os mértékű nyugdíjjárulékot, hanem a foglalkoztatott jövedelméből kell 18,5%-os mértékű társadalombiztosítási járulékot levonni és megfizetni. Emellett július 1-jétől a fizetendő járulék alapjának a nettó (ÁFA nélküli) felszolgálási díjat kell tekinteni, nem a vendéglátásban közvetlenül közreműködőknek kifizetett összeget. A borravaló esetében pedig megszűnt a 15%-os nyugdíjjárulék önkéntes fizetésének lehetősége. Ugyanakkor az Szja tv. alapján a felszolgálási díj címen megszerzett bevétel, valamint a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló továbbra is személyi jövedelemadó-mentes bevételnek minősül.

Mindezeken kívül bekerült a tájékoztatóba, hogyha a borravalót bankkártyás fizetés során a pincér külön üti be a POS terminálon lévő „TIP” gyűjtőre, akkor megvalósul a borravaló elkülönített kezelése, így a borravaló nem képezi a vállalkozás bevételét, és bizonylat-kiállítási kötelezettség sem kapcsolódik hozzá,továbbá a felszolgálók a vállalkozás belső szabályzatának megfelelően jutnak hozzá a borravalóhoz. Ugyanakkor a munkáltató által történő szétosztás esetén a borravaló már nem számít adómentes bevételnek, hanem munkabérként kezelendő, amely adó- és járulékköteles. Mindemellett az anyagban kiegészítésként szerepel továbbá az is, hogy a borravalóról kiállított pénzmozgás bizonylat vevőnek történő átadása nem kötelező.

Az aktualizált tájékoztató a tovább gombra kattintva olvasható: TOVÁBB


Az MVI statisztikai helyzetjelentése a vendéglátásról

A Magyar Vendéglátók Ipartestülete (MVI) 2016 óta minden évben közzéteszi statisztikai helyzetjelentését a vendéglátásról. A 2019-es évről szóló helyzetjelentést ismételten Zerényi Károly, az MVI képviselő-testületi tagja állította össze hazai és nemzetközi adatok felhasználásával. A helyzetjelentés alapvetően a KSH által közzétett statisztikai adatokat dolgozza fel, amelyből megismerhető a vendéglátás ágazat 2019-es teljesítménye, így többek között a vendéglátó hálózat jellemzői, a folyó és változatlan áras forgalom alakulása, a foglalkoztatási és átlagkereseti adatok, valamint európai összehasonlításban a vendéglátásra és a szálláshely-szolgáltatásra érvényes ÁFA-kulcsok is. 
 
A 2019-es adatok alapján a vendéglátóhelyek száma 2018-hoz képest lényegében nem változott (összesen 51 ezer üzlet, 45 ezer kereskedelmi és 6 ezer munkahelyi), viszont az üzletek forgalma (1466 milliárd Ft) folyó áron több mint 14%-kal, változatlan áron pedig 7%-kal nőtt az előző évhez viszonyítva. A vendéglátásban a fogyasztói árak 6,7%-kal nőttek, miközben azok nemzetgazdasági szinten csak 3,4%-kal emelkedtek 2019-ben.
A turizmusban foglalkoztatottak számát tekintve (több mint 400 ezer fő) minden harmadik ember a vendéglátásban dolgozik.  A vendéglátás területén alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 219 ezer Ft (nettó 146 ezer Ft) volt 2019-ben, amely 12,4%-kal több az előző évhez képest. Ugyanakkor a vendéglátásban dolgozók keresete továbbra is az egyik legalacsonyabb, a nemzetgazdasági átlag kb. 60%-át teszi ki. A munkaerőhiány szempontjából a vendéglátásban és a szálláshely-szolgáltatásban az üres álláshelyek aránya 2,2%-os volt 2019 végén, amely szinte megegyezik a nemzetgazdasági átlaggal (2,3%). 
 
2018. január 1-jétől az étkezőhelyi (éttermi, mozgó) vendéglátásban az étel- és a helyben készített alkoholmentes italforgalomra 5%-os ÁFA-kulcs érvényes. Emellett turizmusfejlesztési hozzájárulásként további 4%-ot kell fizetniük az érintett vendéglátóhelyeknek. A vendéglátás egy részére vonatkozó 5%-os ÁFA-kulcs európai összehasonlításban Románia és Ausztria (ideiglenesen 5%) mellett a második legalacsonyabb, ennél csak Luxemburgban alacsonyabb az ÁFA (3%). Ugyanakkor a kedvezményes ÁFA-kulcsot alkalmazó országokban jellemzően valamennyi vendéglátó szolgáltatás (kivéve az alkoholos italokat) a kedvezményes adómérték alá van sorolva, továbbá nem tesznek különbséget a helyben fogyasztás és az elvitelre történő értékesítés között. 
A vendéglátásról szóló legújabb (2019-es adatokat is tartalmazó) statisztikai helyzetjelentés a "tovább" gombra kattintva érhető el:   TOVÁBB
 

Június 18-tól megszűnik a veszélyhelyzet!

  • Az Országgyűlés és a Kormány döntésének eredményeképpen június 18-tól hivatalosan is véget ért a veszélyhelyzet, így hatályukat vesztették a veszélyhelyzettel összefüggésben alkotott kormányrendeletek. Ugyanakkor számos gazdaságvédelmi és járványügyi intézkedés átkerült a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvénybe, valamint részben a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletbe.

  • Az átmeneti intézkedések értelmében megmaradnak többek között a március, április, május és június hónapra az ágazatokat megillető adó- és járulékkedvezmények, a vendéglátóhelyeknek szeptemberig nem kell közterület-használati díjat fizetniük, továbbá  meghosszabbították a turizmusfejlesztési hozzájárulási kötelezettség alóli mentességet december 31-ig. Emellett érvényben marad a SZÉP-kártyához kapcsolódó összeghatár megemelése, valamint az április 22-től december 31-ig adott juttatások tekintetében nem kell a béren kívüli juttatásnak minősülő összeg után szociális hozzájárulási adót fizetni.

  • A védelmi intézkedések keretében hivatkozott kormányrendeletben csak egyetlen korlátozás szerepel, miszerint a vendéglátó üzlet belső (zárt) részében az ott dolgozók – a vendégek által látogatható területen – kötelesek a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni. Következésképpen már nem kell biztosítani az asztaltársaságonkénti legalább 1,5 méteres védőtávolságot. Ezen kívül a rendezvényekre vonatkozó korlátozások is megszűntek, létszámkorlátozás nélkül, bel- és kültéren megtartható minden rendezvény, azaz pl. céges események, konferenciák, bemutatók, szakmai vásárok, csapatépítők, kivéve a zenés, táncos rendezvényeket, ahol a jelenlévők létszáma – beleértve az ott foglalkoztatott személyeket – egy időben nem haladja meg az 500 főt

  • A június 18-tól hatályos intézkedéseket tartalmazó jogszabályok a "tovább" gombra kattintva olvashatók. TOVÁBB   TOVÁBB


Biztonságos Vendégvárás

A Turizmusonline aktuális kiadványa minden vendéglátásban dolgozó szakembernek segítséget nyújt a biztonságos vendégvárás, vendéglátás kérdésében ebben a mostani, rendkívül nehéz helyzetben.

Az újság a "tovább" gombra kattintva tölthető le: TOVÁBB


A Magyar Turisztikai Ügynökség által 2020. május 5-én közzétett Covid-19 Kézikönyv a szálláshelyek és a vendéglátóipari egységek részére tartalmaz ajánlásokat

A kézikönyv a "tovább" gombra kattintva érhető el. TOVÁBB


KARANTÉnKA RecepTÉKA Pilis 2020 – az MVI támogatásával

A Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház a Közösségek Hete országos programsorozat keretében „KARANTÉnKA RecepTÉKA Pilis 2020” címmel online receptpályázatot hirdetett pilisi lakosok részére 2020. május 1-17. között.

A pályázat ötletet az adta, hogy az elmúlt hónapok alatt az emberek nagy része a megszokottnál több időt tölt otthon, sokkal több időt fordítanak főzésre, sütésre, és az elkészült ételeket szívesen osztják meg közösségi felületeiken. Előkerülnek régi családi receptek, vagy éppen új ételkészítési trendekkel, ismerkednek. Ezért gondoltuk, hogy alkalmazkodva a megváltozott körülményekhez, rendhagyó módon, online receptpályázatot hirdetünk. Nagy örömünkre ötletünk azonnal elnyerte a felkért támogatók és zsűritagok, a meghirdetés után pedig a lakosság tetszését is. A pályázat 5 kategóriájában - hagyományos ételek, főételek, keltek, sütemények, kenyerek- 32 pályázó, 63 étellel nevezett. Pályázni a pontos recept, a technológiai folyamat képes dokumentációjával, valamint egy tálalási fotó megküldésével lehetett.

A beérkezett pályázatokat neves zsűri értékelte. A zsűri tagjai: Kovács László- a La Fiesta Party Service Kft. ügyvezető igazgatója, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke, Buday Péter -mesterszakács, műsorvezető, Mázás István a The Ritz - Carlton Budapest, Executive Sous Chefje, Pintér Tibor zeneszerző, hangszerelő jazz-zenész, Pilis Város Díszpolgára, Kőhalmi Ferenc többszörös magyar és svájci bajnok előadó-bűvész, zenész voltak.

Nagyon sok érdekes, értékes recept érkezett, így a zsűrinek nagyon nehéz dolga volt a díjak odaítélésénél. A zsűri többórás, rendkívül jóhangulatú, rendhagyó, online értékelés során hozta meg döntését. A kóstolás nélküli zsűrizés főbb szempontjai: a felhasznált alapanyagok minősége, kreativitás, a találás minősége, a dokumentálás színvonala voltak. A sok, értékes pályamű szükségessé tette néhány különdíj odaítélését is.

A nyertes ételek receptekkel, kategóriánként a "tovább" gombra kattintva érhetők el: TOVÁBB

További receptek: TOVÁBB


A Magyar Közlönyben megjelentek a május 4-től érvényes új szabályokról szóló rendeletek.

A kijárási korlátozás a 169/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet alapján Budapest és Pest megye területén fennmarad. Az ország többi területére a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendeletben foglalt szabályok lesznek érvényesek. A rendeletben szereplő általános rendelkezések mellett a vendéglátó üzletekre az alábbi szabályokat kell alkalmazni:

4. Az üzletekre, éttermekre, fürdőkre és egyéb intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések
4. § (1) Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható.
(2) A vendéglátó üzlet – így különösen az étterem, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a presszó – kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett.
(3) A vendéglátó üzleten belül – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.
(4) A strand, valamint a szabadtéri fürdő nyitva tarthat és látogatható.
(5) A szabadtéri múzeum és állatkert nyitva tarthat és látogatható.
(6) A szolgáltatások szabadon bárki által igénybe vehetők, a szolgáltatás biztosítása céljából működő üzlet nyitva tarthat és látogatható.
5. § (1) A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a 4. §-ban meghatározott látogatható hely üzemeltetője gondoskodik.
(2) A vendéglátó üzletben a védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni.
(3) A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének e rendelet hatálybalépésétől 2020. szeptember 1. napjáig nem kell a közterülethasználati díjat megfizetnie a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után.

A rendeleteket tartalmazó közlönyszám a "tovább" gombra kattintva érhető el. TOVÁBB


A Magyar Közlönyben megjelent legfrissebb Kormányrendeletet a vendéglátóhelyekkel kapcsolatban: 

TOVÁBB

A 71/2020-as Korm. rendelet szerint: Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

Jogászunk értelmezése szerint a kijárási korlátozásról szóló Korm. rendelet 2.§ alapján a vendéglátóipari egységbe – az egyéb járványügyi szabályok betartása mellett (1,5 méter távolság) – elvitelre alkalmas ételek átvétele céljából tartózkodhat vásárló is, nem csak a személyzet. Az, hogy ilyen esetben ital is kiadásra kerüljön a vásárló részére, nincs megtiltva. (Dr. Kaszai Csaba)


AMIT A HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSRÓL TUDNI ÉRDEMES...

TOVÁBB


SIKER AZ ARTISJUSNÁL!!

Az MVI kezdeményezésére - többkörös egyeztetés után -, a közös kármegosztás elve alapján sikerült elérni, hogy március 17-től kezdve április végéig, illetve a veszélyhelyzet idejére az összes vendéglátó üzletet automatikusan és teljes körűen MENTESÍTIK A JOGDÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÜK ALÓL.
Áprilistól kezdve rendszeresen egyeztetnek az MVI-vel a jogdíjfizetési kötelezettség tekintetében. Az Artisjus döntéséről szóló sajtóanyag az alábbi linkre kattintva érhető el:

http://turizmusonline.hu/belfold/cikk/nem_kell_zenei_jogdijat_fizetni_jarvany_idejen


JAVASLATOK AZ ÉTTEREMBEZÁRÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOKRA

A járvány miatt többen már bezártak, illetve javasoljuk, hogy folyamatosan készüljenek egy esetleges lakhelyelhagyásból eredő hirtelen bezárásra. Ebben szeretne az MVI segítséget nyújtani. Láthatóan a fertőzés hosszabb távon legalább július, de egyes prognózisok alapján őszig is iszonyatosan kihatással lesz egységünk eredményes üzemeltetésére.     TOVÁBB


A 2019. novemberi Gundel Károly díjátadó gálebédünk kisfilmje: TOVÁBB


Együttműködési megállapodást írt alá az MVI és a NAV

A Magyar Vendéglátók Ipartestülete (MVI) és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)  alapvető céljai közösek, előmozdítani a vendéglátóhelyek adótudatos magatartását, illetve informálni a vállalkozásokat a törvényi változásokról. Ennek szellemében a két szervezet együttműködési megállapodást írt alá december elején. A két szervezet együttműködése, párbeszéde több évre nyúlik vissza. A NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága évek óta konferenciát szervez az előírások helyes értelmezéséről, illetve az aktuális törvényi módosításokról. Az együttműködési megállapodás értelmében olyan gyakorlatot alakít ki a két szervezet, mely a szabályok betartása mellett maximálisan figyelembe veszi a vendéglátóhelyek üzletmenetét.

Az együttműködési megállapodásban vállalt feladatokra figyelemmel, hamarosan egy munkacsoport jöhet létre, ahol a felek által delegált szakértők egy jogszabálygyűjtemény és magyarázatának összeállításán dolgoznak.


Zerényi Károly: A munkaerőhiány jellemzése itthon és külföldön

címmel jelent meg tanulmánya képviselő testületi tagunknak, Zerényi Károlynak  a BGE Prosperitas című folyóiratában. 

Az írás a munkaerőhiány jellemzésével foglalkozik hazai és nemzetközi szinten, felhasználva a statisztikai adatokat és az empirikus kutatások eredményeit.

A tanulmány a "tovább" gombra kattintva olvasható.

TOVÁBB


Helyzetkép a turizmushoz kapcsolódó vendéglátó szolgáltatásokról

Készítette: Zerényi Károly

Az MVI csatlakozott a Turizmusfejlesztők és Tanácsadók Szövetsége (TUTSZ) által indított kutatássorozathoz, amely átfogó módon kívánja bemutatni a turisztikai szektor helyzetét. Ennek eredményeképpen született a kereskedelmi vendéglátás helyzetéről szóló kiadvány, amely a "Diagnózisok a magyar turizmus helyzetéről" sorozat részét képezi. (A tanulmány elérhető ITT ) Az írás többek között a kereskedelmi vendéglátás nemzetgazdasági részesedését, dinamikus forgalmi növekedését, az ágazat munkaerő-helyzetét, így az dolgozók számát, bérhelyzetét és a betöltetlen állások számát, valamint vállalkozási formáit mutatja be. A kiadvány végén található következtetések és javaslatok fejezetben pedig a vendéglátást érintő statisztikai adatgyűjtés problémái és bővítési lehetőségei is szóba kerülnek.

A tanulmány a "tovább" gombra kattintva olvasható. TOVÁBB


KIK A 2019. ÉVI GUNDEL KÁROLY DÍJAZOTTAK?

A Magyar Vendéglátók Ipartestülete a mai napon sajtótájékoztató keretében jelentette be az idén 6. alkalommal átadásra kerülő Gundel Károly díjazottak nevét. A Kitüntetési Bizottság 19 tagja – 13 szakmai szervezet, a Gundel család egy tagja, a Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola, a Budapesti Gazdasági Egyetem, a Gundel Étterem és a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 1-1 fő képviseletében –, 14 jelölt közül választotta ki azt a személyt, akit a méltónak talált a „szakma Kossuth-díjára”.A Kitüntetési Bizottság a 2019. évi Gundel Károly-díjat Meskál Tibornak, Szulló Szabinának és Széll Tamásnak ítélte oda. Meskál Tibor jelenleg a Corinthia Hotel Budapest Senior Duty Managere. Szakmai tanulmányait 1960-ban kezdte a Hotel Békében, majd 1961-től 1966-ig a Grand Hotel Royal szobapincére, majd főpincére volt. 1966-tól 1996-ig nevezetes külföldi szállodákban és éttermekben (Berlin, Róma, Sydney, Melbourne, London, Bermuda, New York) gyarapította tudását. 23 éve ismét a hazai vendéglátásban és szállodaiparban dolgozik, visszatérve a gyökerekhez (Gundel Étterem, InterContinental Hotel, Corinthia Grand Hotel Royal). Szulló Szabina és Széll Tamás az elmúlt években a modern gasztronómiában és a Bocuse d’Or versenyeken kimagasló eredményeket értek el, s ezzel olyan nemzetközi népszerűséget és elévülhetetlen érdemeket szereztek a magyar vendéglátásnak és egész Magyarországnak, ami kivételes és páratlan a maga nemében. 2011-ben az országban másodikként ismerték el Michelin csillaggal az Onyx Éttermet, ahol mindketten séfként dolgoztak. Szintén közös munka eredménye 2016-ban Széll Tamás és a magyar csapat győzelme a Bocuse d’Or Európa döntőjén Budapesten, majd 2017-ben a Bocuse d’Or lyoni döntőjében szerzett 4. helyezés és a legjobb húsétel különdíja.2017 februárjában a séfpáros bisztrót nyitott a Hold utcai piacon Stand25 néven, mely hamarosan Bib Goumand minősítést kapott, majd2018. júliusában elindították Stand nevű fine dining éttermüket, melyet 8 hónap működés után Michelin-csillaggal tüntettek ki.A Gundel-díj ünnepélyes átadása a hagyományos MVI Gálaebéden kerül sor ezúttal a Gundel Étteremben 2019. november 24-én. A Gálaebéddel kapcsolatos információk az MVI honlapján hamarosan olvashatóak lesznek.

sajtótáj2019


MVI ÉVES STATISZTIKAI HLEYZETJELENTÉSE A VENDÉGLÁTÁSRÓL

A Magyar Vendéglátók Ipartestülete idén 4. alkalommal teszi közzé a vendéglátásról szóló éves statisztikai helyzetjelentését, amelyet a korábbiakhoz hasonlóan Zerényi Károly, az MVI képviselő testületi tagja állított össze hazai és n emzetközi adatok felhasználásával.

A tanulmányt a "tovább" gombra kattintva olvashatják.   TOVÁBB


Mi a különbség a borravaló és a felszolgálási díj között?

Kiderül a Trend FM riportjából, ahol az MVI elnökét, Kovács Lászlót és Zerényi Károly elnöki tanácsadót kérdezték meg erről. 
A beszélgetés a 2019.07.04.-i adás 10:00 órai kezdésű 1. számú beszélgetésében hallható 00:30-17:45-ig

az alábbi linkre kattintva:

https://trendfm.hu/musor?musor=7783&fbclid=IwAR08PqNEMquoe6NBoHYus-6bJ9p7Rrd4_cCxRfIupBRXwLzzwGx32R0eNtA


EGYSZERŰSÍTETT ÜGYMENET A METRO-NÁL

A Magyar Vendéglátók Ipartestülete és a METRO Kereskedelmi Kft. közös egyeztetése alapján a METRO felülvizsgálta a jövedéki termékek viszonteladására vonatkozó szabályozását, mely szerint a vállalkozó évente egyszer köteles volt bemutatni jövedéki - vagy működési engedélyét. A METRO megvizsgálta az erre vonatkozó előírásokat és törvényi szabályozásokat, s ezek alapján ezután a vendéglátósoknak, jövedéki termékek vásárlása esetén, nem kell bemutatniuk éves rendszerességgel a jöedéki vagy működési engedélyüket a METRO-nak.


TÁJÉKOZTATÓ A BORRAVALÓ ÉS A FELSZOLGÁLÁSI DÍJ KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGEKRŐL

ÉS AZOK ADÓÜGYI VONATKOZÁSAIRÓL

Az MVI Zerényi Károly képviselő testületi tagunk segítségével összefoglalta az MVI-NAV konferencián elhangzottak szerint a borravaló és felszolgálási díj közti különbségeket és a legfontosabb tudnivalókat.

A tájékoztató anyagot a "tovább" gombra kattintva olvashatják. TOVÁBB


MVI ÉVES HELYZETJELENTÉS - 2018.

A tanulmány a "tovább" gomra kattintva érhető el. TOVÁBB

Partnereink Partner - vendéglátás logóTrade MagazinMaresz25Turizmus.com
Copyright MVI • Magyar Vendéglátók Ipartestülete • Cím: Bp. 1138 Párkány utca 46. • Tel./Fax: +36 20 500 65 77 • Email: info@mvi.hu , monika.feher@mvi.hu • Adatkezelési Tájékoztató