Vissza a nyitólapra
Magyar Vendéglátók Ipartestülete 1991 óta

Óriási elmaradás a tanulóképzési díjak visszafizetésével kapcsolatban

Több tízmillió forintot is elérhet az az összeg, amely az időben beküldött bevallások után visszajárna a vállalkozásoknak a tanulók képzése után és úgy néz ki, hogy ezt még bizonytalan ideig nélkülözni kényszerülnek.

Erről folytatott levelezések (a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, a Magyar Kerekedelmi és Iparkamara, valamint  a Nemzeti Munkaügyi Hivatal között), amely az alábbiakban olvasható, szintén ezt bizonyítja. Ugyanezt a tényt erősítette meg számunkra szóban a BKIK munkatársa.

Tisztelt Vállalkozás!

Nagyon sok panasz érkezett a kamarához, hogy a gyakorlati képzés költségeinek elszámolása igen sokat késik. Ez ügyben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a felelősöknek írt levéllel párhuzamosan döntéshozóknál is fellépett. Úgy tűnik az érintett apparátus obstruál a leépítések miatt.

Parragh elnök úrnak jeleztük, a megyei kamarák átvállalják az államtól ezt a munkát, és éjjeli, hétvégi munkával gyors ütemben elvégzik azt - ingyen, a vállalkozók érdekében. Várjuk az illetékes tárca döntését.

Addig is tanulságul mellékelek 3 levelet e tárgyban.

Tisztelettel:
Síkfői Tamás dr. / dr. Tamás Síkfői
titkár / secretary
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara / CCI of Pécs-Baranya

Tisztelt Főigazgató Helyettes Asszony!

Számos területi kamara jelezte számunkra a következő problémát. Az illetékességi területükbe tartozó visszaigénylő pozícióban lévő gazdálkodók jelentős hányada fel van háborodva, mivel ugyan időben leadták a 2011. évi elszámolásukat, még nem kapták meg a visszaigényelt összeget, sőt olyan információkkal rendelkeznek, miszerint sok esetben még el sem kezdődött a dokumentumok feldolgozása. Azt tapasztaljuk, hogy a kedvezőtlen közhangulatot tovább rontja, hogy most már el sem tudják önöket érni.

A visszafizetés több hónapos csúszása jelentős finanszírozási problémát okoz a képzők számára. Az elszámolással kapcsolatos anomáliák miatt felerősödik a gyakorlati képzésben tapasztalt negatív hozzáállás, s lényegesen csökken a képzési hajlandóság, ami ellentétes a kormány, az MKIK és  szándékával is.

Mindezek alapján arra kérem, szíveskedjék azonnal intézkedni, hogy az elszámolások feldolgozása és a visszaigényelt összegek visszafizetése mielőbb megtörténjen.

Azonnali intézkedését előre is köszönöm.

Üdvözlettel:
Dr. Szilágyi János
oktatási és képzési igazgató
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Tisztelt Igazgató Úr!

A levelében felvetett problémával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

Az előző évek gyakorlatának megfelelő ügyintézést - melynek eredményeképpen a szakképzési hozzájárulási kötelezettségüket gyakorlati képzés szervezésével teljesítő gazdálkodó szervezetek visszatérítési igényét rövid idő alatt, az érintettek megelégedésére tudtuk teljesíteni - a 2012. évben valóban nem tudjuk megvalósítani. Ennek oka, hogy a foglalkoztatáspolitikai szervezetrendszer átalakításáról szóló 1413/2011. (XII. 1.) Kormányhatározat NSZFI-re is vonatkozó létszámcsökkentést előíró rendelkezése jelentősen érintette a bevallások feldolgozásával foglalkozó szervezeti egységünket.

Az éves bevallások száma közel azonos az előző évi bevallások számával, ugyanakkor a feldolgozást végző munkatársak száma 80%-kal kevesebb az előző évinél. A feladatot ellátó 1,5 fős létszám folyamatosan dolgozza fel a beérkező bevallásokat, e mellett telefonon és e-mailben folyamatosan tájékoztatja az ügyfeleket.

A tömeges telefonos felvilágosítás lassítja a feladat szakmai ellátását, és egyúttal a telefonon történő elérhetőséget nehezíti. A vállalkozások jelzései alapján mi is megállapítottuk, hogy többségüknek valóban likviditási nehézséget okoz az ügyintézés előző évekhez képest megnövekedett időtartama. Ugyanakkor azt nem jelezték, hogy a visszatérítési igények teljesítésének elhúzódása hatással lenne a képzési hajlandóságukra, annál is inkább, mert 2012-től a jogszabály teljesen új alapokra helyezi a gyakorlati képzés költségeinek elszámolását.

Tisztában vagyunk azzal, hogy az ügyfelek széles körének komoly finanszírozási problémát okoz a visszaigényelt összegek átutalásának elhúzódása, ezért a lehetőségeinkhez mérten minden módon igyekszünk a feldolgozási folyamatot zökkenőmentessé és minél gyorsabbá tenni (saját feladataik ellátása mellett átmenetileg más területen dolgozó munkatársak is besegítenek a beérkező bevallások válogatásában, érkeztetésében). Folyamatosan figyelem a munkák előrehaladását és amennyiben lehetőségem van időszakosan átcsoportosítsuk humánerőforrást.

Kérem az Ön és a területi kamarák segítő közreműködését a gazdálkodó szervezetek körében Önök által tapasztalt kedvezőtlen közhangulat javításában. A nálunk érdeklődő vállalkozásokat szóban és írásban is tájékoztatjuk, hogy a bevallások feldolgozása és a rendben lévő bevallások alapján a visszaigényelt összeg utalása folyamatos.

Üdvözlettel:
Modláné Görgényi Ildikó
főigazgató-helyettes
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság

Partnereink Maresz25Turizmus.comTrade MagazinPartner - vendéglátás logó
Copyright MVI • Magyar Vendéglátók Ipartestülete • Cím: Bp. 1138 Párkány utca 46. • Tel./Fax: +36 20 500 65 77 • Email: info@mvi.hu , monika.feher@mvi.hu • Adatkezelési Tájékoztató