A Magyar Vendéglátók Ipartestületének alapítványai:

Segély a Vendéglátókért Alapítvány

Felsőfokú Vendéglátó Oktatásért Alapítvány

Segély a Vendéglátósokért Alapítvány
Az alapítvány célja:
A magyar Vendéglátók Ipartestülete tagjainak és hozzátartozóinak támogatása indokolt anyagi rászorultságuk esetén, ha az:
- hazai vagy külföldi gyógykezelés
- gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz beszerzés
- időskorból adódórészleges vagy teljes munkaképesség csökkenés
- egyéb egészségügyi ok
- eltemettetésük
miatt válik szükségessé.

Bankszámlaszáma: 11706016-20724137

Felsőfokú Vendéglátó Oktatásért Alapítvány
Az alapítvány célja:
Az alapítvány eszközeivel támogatni a felsőfokú vendéglátó oktatást, az oktatás tárgyi és személyi feltételei színvonalának emelésével biztosítani, hogy az oktatás elvégzésével olyan szakemberek kerüljenek a hazai vendéglátásba, akik a legmagasabb fokú vendéglátó ismeretekkel rendelkeznek, és ezáltal biztosítják azt, hogy a hazai vendéglátás színvonala tartósan és folyamatosan emelkedjen.
Bankszámlaszáma: 11706016-20753360
Amennyiben támogatni szeretnék az alapítványok céljainak elérését, akkor azt a fenti számlaszámokra történő pénzadomány átutalásával tehetik meg.