Zárókonferencia Tatán

2022. szept. 7-én sikeresen lezajlott a VIMOSZ-MVI-Edutus Egyetem konzorciumában megvalósult pályázat zárórendezvénye, amelyről az alábbi sajtóközlemény jelent meg:

Atipikus foglalkoztatás a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén

Image
Kedvezményezett:

  • Edutus Egyetem
  • Magyar Vendéglátók Ipartestülete (MVI)
  • Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ) – konzorciumvezető

A projekt címe: A munka és magánélet egyensúlyának megteremtését célzó komplex foglalkoztatási programok a vendéglátó és szállodaiparban munkát vállalók számára, illetve ehhez kapcsolódó atipikus foglalkoztatói gyakorlatok pilot projekt keretén belüli bemutatása
A szerződött támogatás összege: 48.508.770 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. szeptember 30.
A projekt azonosító száma: GINOP-5.3.5-18-2020-00210
A projekt tartalmának és céljainak bemutatása:

A Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ), a Magyar Vendéglátók Ipartestülete (MVI) és az Edutus Egyetem közös GINOP-pályázatot indított el 2021. március 1-jén, amelynek középpontjában a tragikus munkaerőhiányra megoldást kínáló, a munka és magánélet egyensúlyának megteremtését célzó komplex foglalkoztatási programok állnak, ezen belül is az atipikus foglalkoztatás alkalmazásának bővítése a szektorban.

A turizmus-vendéglátás ágazatnak a Covid-19 válság utáni talpra állása érdekében szükség van megfelelően képzett munkaerőre, amelynek eléréséhez ki kell használni az országon belüli munkaerő-tartalékban rejlő lehetőségeket. Mindezt egy olyan program kialakításával, használatával kívánjuk elérni, amely révén a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén növelhető az atipikus foglalkoztatási formák alkalmazása, illetve az ezekben a formákban való elhelyezkedés. A program eredményeinek felhasználásával pedig kialakítható egy országosan is alkalmazható módszer az ágazat foglalkoztatási problémáinak kezelésére.

Hazai szinten a szálláshely-szolgáltatás és a vendéglátás ágazatban az atipikus foglalkoztatási formákat tekintve jelentős potenciál mutatkozik, azonban számos esetben a vállalkozások nem ismerik fel a rugalmas munkaszervezési formák adta előnyöket. Ebben előrelépést jelenthetnek a munkaadói interjúk segítségével összegyűjtött jó gyakorlatok, amelyek közül egy-egy jó gyakorlat megvalósítása nagyban hozzájárulhat az atipikus foglalkoztatási formák alkalmazásának bővítéséhez az ágazatban.
A fejlesztés célja a rugalmas foglalkoztatást támogató jó gyakorlatok összegyűjtése volt a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén, valamint egy-egy jó gyakorlat, illetve új képzési programok pilot projekt keretében történő bemutatása, illetve megvalósítása.

A megfogalmazott fejlesztési célok a munkahelyi rugalmasságot, illetve a rugalmas munkavégzés lehetőségét egyaránt kívánják ösztönözni, így azok szorosan kapcsolódnak a gazdaságfejlesztési és foglalkoztatáspolitikai célú hazai és európai uniós stratégiai célkitűzésekhez.

Célcsoport

Munkavállalói oldal

A munkavállalói oldalt illetően a célcsoportot elsősorban olyan aktuálisan foglalkoztatottak, valamint regisztrált és nem regisztrált álláskeresők alkotják, akik készek a munkaerőpiaci változásokhoz alkalmazkodni. A tervezett program kiemelt figyelmet fordít a 45 évnél idősebb álláskeresők célcsoportjára, valamint azon munkaerőpiacra lépni nem tudókra, akik a hagyományos foglalkoztatás keretein belül nem képesek jogviszonyt létrehozni, így számukra személyre szabott atipikus foglalkoztatás kialakítása a cél. Az alábbi személyek számára lehetnek fontosak a képzéseink:
  • inaktív időskorú, illetve nyugdíjas emberek, akik hajlandóak és képesek munkát vállalni
  • tanulók (diákok, hallgatók)
  • kisgyermeket nevelő nők vagy tartósan beteg hozzátartozót ápoló személyek, akik rugalmas munkavállalási lehetőségeket keresnek
  • regisztrált és nem regisztrált álláskeresők
  • turizmus-vendéglátás területén és más ágazatokban foglalkoztatott munkavállalók
  • tartósan munkanélküliek, illetve hátrányos helyzetű emberek, akik érdeklődnek a turizmus-vendéglátás iránt és dolgoznának ezen a területen
  • közmunkások

Munkaadói oldal

A munkaadói oldalon a szálláshely-szolgáltatással és/vagy vendéglátással foglalkozó vállalkozások, kiemelten a kis- és középvállalkozások (pl. önálló szállodák, panziók, vendéglátóhelyek) a célcsoport, ahol az atipikus foglalkoztatási formák, illetve a rugalmas munkaszervezési megoldások alkalmazása kevésbé van jelen a mindennapi üzemeltetésben.

Szekunder és primer kutatás:

Az atipikus foglalkoztatást középpontba helyező GINOP-projekt részét képezi a szálláshely-szolgáltatás és a vendéglátás ágazatok aktuális munkaerőpiaci helyzetének megismerése, amelyhez szekunder és primer kutatást egyaránt végeztünk 2021-ben. A szekunder kutatás során hazai és nemzetközi forrásból (KSH, NFSZ, Eurostat, OECD, UNWTO) származó adatokat dolgoztunk fel, illetve az atipikus foglalkoztatással kapcsolatos tudományos publikációk empirikus eredményeire is támaszkodtunk.

A szekunder kutatás eredményeire építve sor került egy primer kutatásra is azzal a céllal, hogy munkaadói és munkavállalói oldalról feltérképezzük az atipikus foglalkoztatás kapcsolatos gyakorlati tapasztalatokat és fejlesztési lehetőségeket. A 2021 őszén végzett primer kutatás egyrészt munkaadói és munkavállalói kérdőíves felmérésből, illetve célzott adatgyűjtésből, másrészt a jó gyakorlatokra fókuszáló tematikus interjúkból állt össze.

Helyzetelemző tanulmány

A szekunder kutatás alapján elkészült a „Helyzetkép az atipikus foglalkoztatásról a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén” című helyzetelemző anyag, mely tartalmazza a kutatás során feldolgozott adatokat, a felhasznált irodalmat és a mellékleteket (adattáblák). A tanulmány részét képezi az egyes atipikus foglalkoztatási formák szerinti ágazati adatok elemzése, a területi különbségek bemutatása, a hazai adatok más európai országok adataival való összehasonlítása, valamint a koronavírus-járvány foglalkoztatásra gyakorolt hatása is. A tanulmány az alábbi linkre kattintva érhető el >>

Kutatási beszámoló

A primer kutatás alapján kidolgozásra kerül a kutatási beszámoló a GINOP-5.3.5-18-2020-00210 munkaerőpiaci pályázathoz kapcsolódó kérdőíves felmérésről és tematikus interjúkról. A kutatási beszámoló tartalmazza a kutatás hátterét, célját, a módszertani háttért (populáció, minta), a kérdőíves felmérés, a célzott munkaadói adatkérés és tematikus interjúk eredményeit, az összefoglalást, a konklúziókat, illetve a mellékletet (kérdőívek, segédletet, tartalomelemzési szempontok). A kutatási beszámoló az alábbi linkre kattintva érhető el >>

Eredménytermékek

Tájékoztató füzetek
A kísérleti (pilot) projekt során érintett, leendő munkaerőpiaci szereplők elérése, bevonása, valamint tájékoztatása érdekében különböző célközönségnek szóló tájékoztató füzetek tartalmának megfogalmazására került sor. Egy rövidebb tájékoztató füzet készült a pilot projektbe bevonni kívánt potenciális munkavállalók számára. Továbbá egy átfogóbb, hosszabb terjedelmű tájékoztató anyag is kidolgozásra került azzal a céllal, hogy a munkaadók, a hivatalok, a szakmai partnerek, az állami és az kormányzati intézmények, illetve az érdekképviseleti szervezetek egyaránt megismerkedhessenek a pályázattal, a hozzá kapcsolódó pilot projekttel, valamint a kutatásaink legfőbb eredményeivel.
A munkavállalói és az általános tájékoztató füzetek az alábbi linkre kattintva érhetőek el:
A projekttel kapcsolatos további információ és valamennyi eredménytermék az alábbi linken keresztül érhető el:
http://vimosz.org/hazai-projektek/atipikus-foglalkoztatas-a-szallashely-szolgaltatas-vendeglatas-teruleten/