Legújabb rendeletek

Rendeleti módosítások

A Magyar Közlönyben számos rendeleti módosítás jelent meg, amelyek érintik többek között a hiteltörlesztési moratóriumot, az 5%-os áfát, a turizmusfejlesztési hozzájárulást, a reprezentációt terhelő adót és a SZÉP-kártyát is.
Az egyes rendeleti módosítások alapján a következő szabályokat kell figyelembe venni:
Hiteltörlesztési moratórium
A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 317/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet alapján a fizetési moratórium 2021. szeptember 30-ig tart.
5%-os áfa elvitel és házhoz szállítás esetén
Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet értelmében az elvitelre és a házhoz szállításra vonatkozó kedvezményes áfa-kulcsot 2021. július 31-ig lehet alkalmazni.
Idegenforgalmi adó
A 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet alapján 2021. január 1-je és 2021. június 30-a közötti időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz
A koronavírus-világjárványt követő, a gazdaság újraindítását elősegítő adózási intézkedésekről szóló 318/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet az alábbi szabályokat tartalmazza:
Turizmusfejlesztési hozzájárulás
A turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettet a 2021. január 1-jétől 2021. december 31-ig terjedő időszakra nem terheli turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség, erre az időszakra a turizmusfejlesztési hozzájárulást nem kell megállapítania, bevallania és megfizetnie.
Reprezentációt terhelő adó
Nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (4) és (5) bekezdése szerinti reprezentáció és üzleti ajándék juttatása után, ha a juttatás e rendelet hatálybalépésének napja és a 2021. december 31. közötti időszakban történik.
SZÉP-kártya
A 2021-ben adott juttatások tekintetében nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni a Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeg után.
2021-ben az Szja tv. 71. § (1) bekezdésétől eltérően a Széchenyi Pihenő Kártya
a) szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint,
b) vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer forint,
c) szabadidő alszámlájára utal utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint
összegig minősül béren kívüli juttatásnak.
2021-ben az Szja tv. 70. § (8) bekezdésétől eltérően az éves rekreációs keretösszeg
a) – ha a munkáltató költségvetési szerv –
aa) évi 400 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll,
ab) a 400 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn,
ac) évi 400 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg
b) más munkáltató esetében
ba) évi 800 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll,
bb) a 800 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn,
bc) évi 800 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg.
Adófizetési halasztás, részletfizetés vagy adóelengedés
2021. december 31-ig az adózó és az adófizetésre kötelezett személy egyszeri alkalommal, legfeljebb ötmillió forint összegű adóra kérelmezhet pótlékmentes adófizetési halasztást (legfeljebb 6 hónapra) vagy részletfizetést (legfeljebb 12 hónapra), ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza, vagy
a nem természetes személy adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmezhet adóelengedést (egy adónemre legfeljebb 20 százalék, legfeljebb 5 millió forint, egy alkalommal), ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené.

A hivatkozott rendeleteket itt olvashatja:

Magyar Közlöny 2021.06.09./107. szám