Új rendelet a képesítési követelményekről

Megjelent a Magyar Közlönyben az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet

A rendelet többek között szabályozza a vendéglátó tevékenységekhez kapcsolódó képesítési követelményeket is. Az új rendeleti szabályozás 2021. szeptember 1-jétől lép majd hatályba, és egyúttal hatályon kívül helyezi a jelenleg hatályos 21/2010-es NFGM rendeletet.

Az új miniszteri rendeletben szereplő önálló tevékenységek csak meghatározott képesítéssel végezhetők.  A nem önálló tevékenység végzése esetén a tevékenységvégzés szakmai felügyeletét az önálló tevékenység végzésére jogosító szakmával, képesítéssel vagy végzettséggel rendelkező személy biztosítja.

Az MKIK-tól kapott tájékoztatás alapján az önálló tevékenység a vállalkozói jogviszonyon belül végzett tevékenység. Ahhoz, hogy a rendeletben meghatározott tevékenység gyakorlására jogosult legyen a vállalkozó, a jogszabályban nevesített szakképesítéssel, szakmával kell rendelkeznie (társas vállalkozás esetén egy főállású munkavállaló, aki az üzemelés teljes időtartam alatt felelős a tevékenységvégzésért). Amennyiben nem önálló tevékenységet végez (vagyis munkavállaló), ez esetben a vállalkozáson belül a tevékenységvégzés szakmai felügyeletét az önálló tevékenység végzésére jogosító szakmával, képesítéssel vagy végzettséggel rendelkező személy biztosítja.

A miniszteri rendelet 1. számú melléklete tartalmazza azokat a tevékenységeket, amelyek gyakorlása szakképesítés birtokában jogszerű, és a táblázat C oszlopa rendelkezik arról, hogy ezt az önálló és nem önálló tevékenység-gyakorlásra is egyaránt kell-e alkalmazni.

Az 1. számú mellékletként elérhető táblázatban a korábbi rendelethez hasonlóan három vendéglátó tevékenység szerepel.

 

A táblázat alapján a meleg és hideg ételek, cukrászati készítmények, sütemények, fagylalt, italok kiszolgálásában a szakirányú végzettség kizárólag a tevékenységért felelős személy esetén előírás, (egyéni vállalkozó esetén önmaga, társas vállalkozás esetén egy főállású munkavállaló), míg a meleg és hideg ételek és italok készítése, valamint a cukrászati készítmények, sütemények, fagylalt készítése tevékenységek esetében a szakirányú végzettség minden munkavállaló esetében kötelező.

Az utolsó „E” oszlop pedig arra utal, hogy a „B” és „D” oszlopban felsorolt szakma (részszakma), szakképesítés mellett elfogadható más, a szakiránynak megfelelő szakma, szakképesítés, vagy magasabb szintű szakirányú képesítés, végzettség. Ezen kívül a táblázat „B” oszlopában szereplő részszakma gyakorlója a részszakma keretében ellátható tevékenységi körében jogosult a szabályozott tevékenység végzésére.

A rendelet a linkre kattintva olvasható:

Magyar Közlöny_21_142.