A nyitás következő szakasza

A legújabb vendéglátást érintő rendelet (MK 2021/68.)

2021.04.27-én megjelent a fokozatos nyitás következő szakaszához kapcsolódó kormányrendelet a Magyar Közlönyben. A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet értelmében a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követően (várhatóan pár napon belül) az alábbi szabályok lépnek életbe:
· a kijárási tilalom kezdetének időpontja este 11 óráról éjfélre módosul
· A vendéglátó üzleten belül reggel 5 óra és este 11 óra között a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy számára a tartózkodás, és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett.
· A vendéglátó üzlet (védettségi igazolvánnyal rendelkező) vendége
o a vendéglátó üzleten belül a vendéglátó üzlet asztalánál ülve,
o vagy, ha a vendéglátó üzletben az ott megvásárolt étel, illetve ital elfogyasztása nemcsak asztalnál ülve történhet, kizárólag az étel, illetve az ital elfogyasztásának időtartama alatt, illetve
o kerthelyiségében vagy teraszán a vendéglátó üzlet (védett és nem védett) vendége
nem köteles a maszkot viselni. A vendéglátó üzlet belső részében minden más esetben, így az asztaltól felállva, a mellékhelyiséget használva, fizetéskor, stb. a maszk használata kötelező a vendégek számára.
· A koronavírus elleni védettség igazolása a védettségi igazolvány bemutatásával történik, a védettség tényének ellenőrzése pedig a helyiség üzemeltetőjének, a szolgáltatás nyújtójának a feladata. A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy életkorának ellenőrzése mellőzhető, ha a kiskorúság ténye nyilvánvaló.
· A vendéglátó üzlet üzemeltetője vagy vezetője, illetve az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja a koronavírus elleni védettségét a rendeletben meghatározott módon nem igazoló személytől, illetve a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személytől a megrendelt étel, illetve ital vendéglátó üzleten belüli elfogyasztását megtagadja, a távozásra felszólítja, és amennyiben a jogsértő személy e felszólításnak nem tesz eleget, a rendőrséget értesíti.
Személyzet maszkhasználata
A vendéglátó üzletben foglalkoztatott személy számára a maszkhasználat szabályait a vendéglátó üzlet vezetője határozza meg, azzal, hogy a védettségi igazolvánnyal nem rendelkezőknek kötelező maszkot viselni. A védettségi igazolvánnyal rendelkező munkavállalók esetében a maszkhasználatot viszont nem lehet megtiltani.
Rendezvények
· A vendéglátó üzletben tilos zenés, táncos rendezvényt szervezni, illetve tartani.
· A vendéglátó üzletben családi esemény vagy magánrendezvény abban az esetben szervezhető, illetve tartható, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt.
A szabályok betartását a rendőrség ellenőrzi, és amennyiben szabályszegést tapasztal:
· 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,
· a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.
Kivéve, ha a jogsértő személyt a távozásra az üzemeltető felszólította és a rendőrséget értesítette.
A részletes szabályok az alábbi linken érhetők el:

Magyar Közlöny 2021/68. szám