Tájékoztatás a legújabb kormányrendeletekről

Magyar Közlöny 2021.04.15.

Megjelent a 175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának második fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról. Eszerint a 484/2020 (XI.10) Korm. rendelet alábbi módosításai a hárommillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon (várhatóan jövő hét közepén, 04.21-e körül) lépnek hatályba:
A vendéglátó üzlet kerthelyiségében vagy teraszán reggel 5 óra és este 9.30 óra között a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett.
• A vendéglátó üzlet kerthelyiségében vagy teraszán
a) a vendéglátó üzlet vendéggel érintkező munkatársa köteles maszkot viselni,
b) a vendég nem köteles maszkot viselni.
• A vendéglátó üzleten belül való tartózkodás
a) az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében és
b) a vendéglátó üzlet mellékhelyiségének használata céljából
az ehhez szükséges időtartamig megengedett, azzal, hogy a vendéglátó üzleten belül a megrendelt étel, illetve ital fogyasztása tilos.
Kivételt képez a szálláshelyen található étterem, illetve bár, ha ott kizárólag a szálláshely vendégét szolgálják ki; a munkahelyi étterem, illetve büfé; a köznevelési intézmény, valamint a szakképző intézmény menzája, valamint büféje, ha ott kizárólag a nevelési, oktatási intézmény dolgozóját, illetve a nevelési, oktatási intézmény tanulóját szolgálják ki és az egészségügyi intézményben található étterem, illetve büfé.

A 176/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet alapján 2021. december 31. napjáig a közterülethez közvetlenül csatlakozó vendéglátó üzletnek az üzemeltetője, bérlője vagy tulajdonosa közterület-használati hozzájárulás megfizetése nélkül ingyenesen jogosult.

A 484/2020 (XI.10) Korm. rendelet 2021. május 23-ig van hatályban, az abban foglalt korlátozások a hatályvesztésig, rendeletmódosításig alkalmazandók. Az április 19-i alkalmazhatósági határidő eltörlésre került. A 175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 2. § értelmében „28. § E rendelet rendelkezéseit e rendelet hatályvesztéséig kell alkalmazni.”, mely rendelet hatályát a 2021. évi I. törvény 2021. február 22-én hirdette ki, az alábbiak szerint: „5. § Ez a törvény a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba, és a kihirdetését követő 90. napon hatályát veszti.”.
Tehát 2021. május 23-ig továbbra is érvényben vannak a maszkviselésre, rendezvénytilalomra (tilos rendezvényt, valamint gyűlést tartani, kivétel a házasságkötés, temetés, sportrendezvény), szállodákra vonatkozó szabályok (kizárólag üzleti, gazdasági, oktatási célból érkező vendégek fogadása).

A hárommillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon (várhatóan 2021. ápr. 21-22. körül) a szállodai éttermek teraszán külsős vendégek és szállóvendégek egyaránt tartózkodhatnak. A szálloda éttermének belső részén, illetve a bárban továbbra is csak a szálláshely vendége (üzleti, gazdasági, oktatási) tartózkodhat.

A Magyar Közlöny erről szóló számát itt olvashatják:

Magyar Közlöny 2021. ápr. 15. /63. szám