Megjelent a Magyar Közlönyben a vendéglátóhelyeket érintő bérleti díj fizetésével kapcsolatos kormányrendelet

Megjelent a Magyar Közlönyben a vendéglátóhelyeket érintő bérleti díj fizetésével kapcsolatos kormányrendelet. A bérletidíj-fizetési mentességről szóló 52/2021. (II. 9.) Korm. rendelet szerint

az állam vagy a helyi önkormányzat, valamint az állam vagy a helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság tulajdonában lévő helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés alapján a bérbeadó a bérleti díj 2021. február, március, április, május és június hónapokra eső részét nem követelheti a bérlőtől.

Azon helyiség tekintetében nem követelheti a bérbeadó a bérleti díjat, amely esetében a bérleti szerződés – az 1–25. pont szerinti tevékenységre vonatkozóan – e rendelet hatálybalépését megelőzően létrejött, és amelyben a bérlő 2020. november 4. napján az alább felsorolt tevékenységet végzett.
1. éttermi, mozgó vendéglátás,
2. rendezvényi étkeztetés,
3. italszolgáltatás,
4. filmvetítés,
5. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
6. sport és szabadidős képzés,
7. előadó-művészet,
8. előadó-művészetet kiegészítő,
9. művészeti létesítmények működtetése,
10. múzeumi tevékenység,
11. növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése,
12. sportlétesítmény működtetése,
13. sportegyesületi,
14. testedzési szolgáltatás,
15. egyéb sporttevékenység,
16. vidámparki, szórakoztatóparki,
17. fizikai közérzetet javító szolgáltatás,
18. egyéb szórakoztatás, szabadidős,
19. szállodai szolgáltatás,
20. üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás,
21. kempingszolgáltatás,
22. egyéb szálláshely szolgáltatás,
23. utazásközvetítés,
24. utazásszervezés vagy
25. egyéb szárazföldi személyszállítás

A rendelet hatálya nem terjed ki

  • a munkahelyi étterem, illetve büfé,
  • a szálláshelyen található étterem, illetve bár,
  • a köznevelési intézmény, valamint a szakképző intézmény menzája, valamint büféje,
  • az egészségügyi intézményben található étterem, illetve büfé üzemeltetőjére.

 

A helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés alapján a rendelet hatálybalépése előtt a fent említett időszakra (február, március, április, május és június) már megfizetett bérleti díjat 2021. március 15. napjáig a bérbeadó köteles a bérlőnek visszafizetni.

 

Magyar Közlöny