Újabb rendeletek az ötmilliomodik beoltottat követően

A lazítás újabb szabályai

Az ötmilliomodik védőoltás beadásának elérésével életbe léptek a lazítás újabb szabályai, amelyek érintik többek között a vendéglátóhelyi rendezvényeket is. Emellett az Országgyűlés meghosszabbította a veszélyhelyzetet, így legkésőbb a parlament őszi ülésszakának első napját követő 15. napig maradnak a veszélyhelyzettel összefüggő intézkedések.

A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet alapján a következő szabályokat kell figyelembe venni:

 • megszűnt a kijárási tilalom;
 • megszűnt a vendéglátó üzletek és más helyszínek a járványhelyzetre tekintettel elrendelt kötelező zárási időpontja;
 • magán- és családi rendezvény legfeljebb 50 fő részvételével korlátozás nélkül tartható, lakodalom pedig akár legfeljebb 200 fő részvételével korlátozás nélkül tartható;

A családi eseményen vagy magánrendezvényen – az ott foglalkoztatottakon kívül – egy időben

 1. a) a lakodalom esetén legfeljebb kétszáz fő,
 2. b) a lakodalmon kívül minden más családi esemény vagy magánrendezvény esetén legfeljebb ötven fő lehet jelen.

A családi eseményen vagy magánrendezvényen a válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás megengedett.

 • szállodában vagy étteremben tartott magán- és családi rendezvény esetén a szálloda, vendéglátó üzlet üzemeltetője köteles gondoskodni a magánrendezvényen résztvevők elkülönítéséről

Ha a családi eseményt vagy a magánrendezvényt vendéglátó üzletben tartják, abban az esetben az alábbi kivételekkel a 484/2020-as Korm. rendelet 8.  §-ában meghatározott, vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedéseket kell alkalmazni.

o   Ha a családi esemény vagy magánrendezvény teljes időtartama alatt a vendéglátó üzlet területére – az ott foglalkoztatottakon kívül – a családi esemény vagy a magánrendezvény résztvevőin kívül más nem léphet be, abban az esetben a családi eseményen vagy a magánrendezvényen a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet.

o   Ha a vendéglátó üzlet rendelkezik olyan, a vendéglátó üzlet többi részétől elzárt helyiséggel, ahol biztosítható, hogy a  családi esemény vagy magánrendezvény résztvevői a  családi esemény vagy magánrendezvény teljes időtartama alatt a  vendéglátó üzlet többi vendégétől vagy más családi vagy magánrendezvény vendégeitől elkülönítésre kerüljenek, a  koronavírus ellen nem védett személy kizárólag e  helyiségbe beléphet, és a  családi esemény vagy magánrendezvény befejezéséig a vendéglátó üzlet e helyiségében tartózkodhat.

A családi esemény vagy magánrendezvény résztvevője a családi esemény vagy magánrendezvény ideje alatt vagy az elkülönített helyiségben nem köteles maszkot viselni.

Az említett védelmi intézkedés betartatásáról a vendéglátó üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

 • zenés-táncos rendezvény csak védettségi igazolvánnyal látogatható;
 • egyéb zárt téri rendezvény csak védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek tartható;
 • egyéb szabadtéri rendezvény legfeljebb 500 fő részvételével korlátozás nélkül tartható (gyűlés is), 500 fő felett azonban csak koronavírus ellen védett személyek vehetnek részt a szabadtéri rendezvényen;
 • 16–18 éves korosztály koronavírus ellen védett személy felügyelete nélkül járhat például étterembe, ha rendelkezik védettségi igazolvánnyal.

Az egyes kormányrendeleteknek a védőoltást igazoló applikáció veszélyhelyzet idején történő használatával összefüggő módosításáról szóló 266/2021. (V. 21.) Korm. rendelet értelmében a védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha az érintett a koronavírus elleni védettségét a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti védőoltást igazoló applikációval igazolja.

A koronavírus elleni védettség igazolása során az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható. A védőoltást igazoló applikációt ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett hatósági igazolványán és az applikációban jelzett adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat – ha törvény vagy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53.  cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – semmilyen módon nem rögzítheti.

Mindezeken túl koronavírus ellen védett személynek minősül, aki olyan állam által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország elismeri és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében megállapította.

A védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendeletben jelenleg az alábbi országok szerepelnek:

 1. a) Bahreini Királyság,
 2. b) Cseh Köztársaság,
 3. c) Észak-macedón Köztársaság,
 4. d) Georgia,
 5. e) Horvát Köztársaság,
 6. f) Mongólia,
 7. g) Montenegrói Köztársaság,
 8. h) Szerb Köztársaság,
 9. i) Szlovén Köztársaság,
 10. j) Török Köztársaság.

A védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről szóló külgazdasági és külügyminiszter 17/2021. (V. 22.) KKM rendelet alapján Magyarország a védettségi igazolásokat az alábbi ország tekintetében ismeri el:

 1. a) Románia.

A fentiekkel kapcsolatos részletszabályok az alábbi közlönyökben olvashatók:

Magyar Közlöny 94. szám

Magyar Közlöny 95. szám